Okładka Przeglądu Legislacyjnego nr 2/2022

Przegląd Legislacyjny nr 4/2023

Zobacz szczegółowe informacje

Okładka Przeglądu Legislacyjnego nr 2/2022

Przegląd Legislacyjny nr 3/2023

Zobacz szczegółowe informacje

Okładka Przeglądu Legislacyjnego nr 2/2022

Przegląd Legislacyjny nr 2/2023

Zobacz szczegółowe informacje

Okładka Przeglądu Legislacyjnego nr 2/2022

Przegląd Legislacyjny nr 1/2023

Zobacz szczegółowe informacje

Opublikowane w 2022 r.:

Okładka Przeglądu Legislacyjnego nr 2/2022

Przegląd Legislacyjny nr 4/2022

Zobacz szczegółowe informacje

Okładka Przeglądu Legislacyjnego nr 2/2022

Przegląd Legislacyjny nr 3/2022

Zobacz szczegółowe informacje

Okładka Przeglądu Legislacyjnego nr 2/2022

Przegląd Legislacyjny nr 2/2022

Zobacz szczegółowe informacje

przykładowa okładka Przeglądu Legislacyjnego

Przegląd Legislacyjny nr 1/2022

Zobacz szczegółowe informacje

Kwartalnik „Przegląd Legislacyjny” to czasopismo Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.  

Swoje artykuły publikują w nim przedstawiciele szeroko rozumianych nauk prawnych: pracownicy naukowi, sędziowie, adwokaci, radcowie prawni o uznanym dorobku naukowym lub doświadczeniu zawodowym. Dominują teksty związane z procesem stanowienia prawa. Poruszane zagadnienia w sposób konstruktywny i nowatorski wpływają na rozwój myśli prawniczej w Polsce.

Wysoki poziom merytoryczny artykułów, prac badawczych, glos, opinii Rady Legislacyjnej oraz innych tekstów zamieszczanych w kwartalniku pomaga wszystkim zainteresowanym, w tym legislatorom oraz praktykom stosującym prawo, lepiej zrozumieć treść normatywną aktu prawnego oraz procesy związane ze stanowieniem prawa, a co za tym idzie ułatwia im wykonywanie obowiązków służbowych i zawodowych. Czytelnikami czasopisma są wszyscy ci, którzy interesują się procesem tworzenia prawa, zarówno legislatorzy, jak i urzędnicy państwowi oraz samorządowi, a także naukowcy, sędziowie, adwokaci oraz radcowie prawni.

Pismo ukazuje się zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej (wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa).

okładka przegladu

HISTORIA

„Przegląd Legislacyjny” ukazuje się na rynku wydawniczym od 1996 r. Początkowo czasopismo było kwartalnikiem, w latach 2004–2006 ukazywało się jako dwumiesięcznik, od 2007 r. ponownie jest kwartalnikiem. Zamieszczane są w nim opracowania naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce legislacji oraz aktualne informacje o pracach Rady Legislacyjnej.

Od 2007 r. w skład Komitetu Redakcyjnego „Przeglądu Legislacyjnego” wchodzą wszyscy członkowie Rady Legislacyjnej.

Do 31 grudnia 2021 r. wydawcą „Przeglądu Legislacyjnego” była Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, a od 1 stycznia 2022 r. jest nim Rządowe Centrum Legislacji.

Scire leges non hoc est verba earum tenere,
sed vim ac potestatem

Znać ustawy, to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie

WAŻNE INFORMACJE

^

Punktacja

Kwartalnik znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki – czasopismo uzyskało 70 punktów.

^

Bazy czasopism

Pismo jest indeksowane w następujących bazach i wyszukiwarkach: European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Index CopernicusCEJSH.

^

Archiwizacja

Autorom zezwala się na archiwizowanie opublikowanych wersji  własnych prac w repozytoriach swoich instytucji oraz na osobistych stronach internetowych.

^

Języki publikacji

Czasopismo publikuje teksty w języku polskim oraz angielskim (zob. informacje dla autorów w części Zasady publikacji w zakładce Dla autorów na stronie „Przeglądu Legislacyjnego”).

lat na rynku

artykuły

autorów i recenzentów