Numery opublikowane w 2023 r.:

Okładka Przeglądu Legislacyjnego nr 2/2022

Przegląd Legislacyjny nr 4/2023

Zobacz szczegółowe informacje

Okładka Przeglądu Legislacyjnego nr 2/2022

Przegląd Legislacyjny nr 3/2023

Zobacz szczegółowe informacje

Okładka Przeglądu Legislacyjnego nr 2/2022

Przegląd Legislacyjny nr 2/2023

Zobacz szczegółowe informacje

Okładka Przeglądu Legislacyjnego nr 2/2022

Przegląd Legislacyjny nr 1/2023

Zobacz szczegółowe informacje

Numery opublikowane w 2022 r.:

Okładka Przeglądu Legislacyjnego nr 2/2022

Przegląd Legislacyjny nr 4/2022

Zobacz szczegółowe informacje

Okładka Przeglądu Legislacyjnego nr 2/2022

Przegląd Legislacyjny nr 3/2022

Zobacz szczegółowe informacje

Okładka Przeglądu Legislacyjnego nr 2/2022

Przegląd Legislacyjny nr 2/2022

Zobacz szczegółowe informacje

przykładowa okładka Przeglądu Legislacyjnego

Przegląd Legislacyjny nr 1/2022

Zobacz szczegółowe informacje

„Przegląd Legislacyjny” to czasopismo wydawane przez Rządowe Centrum Legislacji.

Ukazuje się na rynku wydawniczym od 1996 r. Początkowo czasopismo było kwartalnikiem, w latach 2004–2006 ukazywało się jako dwumiesięcznik, od 2007 r. do 2023 r. ponownie było kwartalnikiem, zaś od 2024 r. jest półrocznikiem.
Do 31 grudnia 2021 r. wydawcą „Przeglądu Legislacyjnego” była Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Od 1 stycznia 2022 r. wydawcą jest Rządowe Centrum Legislacji.
W czasopiśmie artykuły publikują przedstawiciele nauk prawnych i praktyki: pracownicy naukowi, sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, osoby o uznanym dorobku naukowym lub doświadczeniu zawodowym. W „Przeglądzie Legislacyjnym” dominują teksty związane z procesem stanowienia prawa. Poruszane w publikacjach zagadnienia w sposób konstruktywny i nowatorski wpływają na rozwój myśli prawniczej w Polsce.
Wysoki poziom merytoryczny artykułów, prac badawczych, glos oraz innych tekstów zamieszczanych w półroczniku pomaga wszystkim zainteresowanym, w tym legislatorom oraz praktykom stosującym prawo, lepiej zrozumieć treść normatywną aktu prawnego i procesy stanowienia prawa. Publikowane rozważania znajdują praktyczne zastosowanie w wykonywaniu przez nich obowiązków służbowych i zawodowych. Czytelnikami czasopisma są osoby, które interesują się procesem tworzenia prawa, zarówno legislatorzy, jak i urzędnicy państwowi oraz samorządowi, a także naukowcy, sędziowie, adwokaci, radcowie prawni i studenci prawa.
Pismo ukazuje się elektronicznie.

okładka przegladu

WAŻNE INFORMACJE

^

Punktacja

Półrocznik znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki – czasopismo uzyskało 40 punktów.

^

Bazy czasopism

Pismo jest indeksowane w następujących bazach i wyszukiwarkach: European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Index Copernicus, The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH).

^

Archiwizacja

Autorom zezwala się na archiwizowanie opublikowanych wersji własnych prac w repozytoriach swoich instytucji oraz na osobistych stronach internetowych.

^

Języki publikacji

Czasopismo publikuje teksty w języku polskim oraz angielskim (zob. informacje dla autorów w części Zasady publikacji w zakładce Dla autorów na stronie „Przeglądu Legislacyjnego”).

Scire leges non hoc est verba earum tenere,
sed vim ac potestatem

Znać ustawy, to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie

lat na rynku

artykuły

autorów i recenzentów